Proficiat Chris

Chris Nagels is geslaagd voor de proeven van TAK.
Proficiat